Beste Klanten en alle mensen die hergebruik een warm hart toedragen,

Stichting Tái bekend van ondersteunende begeleiding in dagbesteding en thuisbegeleiding is geopend  vanaf 01 maart 2020 onder de winkel naam Hergebruik een dagbestedingscentrum met een winkel in welvaartsresten.

De Hergebruik winkel is  gevestigd aan de rand van winkelcentrum arkendonk met als adres Arkendonk 98 in Oosterhout.

Wij hopen u  te mogen verwelkomen in onze nieuwe winkel.

Zorg goed voor anderen en U zelf.

Voorzitter.

Wim de Pan